Een belangrijke bijeenkomst vond plaats op vrijdag 27 oktober waarbij de Eilandsraad door minister Carola Schouten, staatssecretaris Alexandra van Huffelen en Glenn Thode van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland een presentatie kreeg over het sociaal minimum.

De Eilandsraadsleden uitten veel vragen en zorgen, maar de presentatie resulteerde in een positieve verslaggeving over de bevindingen.

Deze ontmoeting bood een platform voor open dialoog en informatieve uitwisseling over het sociaal minimum, een onderwerp dat van groot belang is voor de gemeenschap van Bonaire. De minister en staatssecretaris lichtten de beleidsmaatregelen toe die zijn genomen om het sociaal minimum te verbeteren en te waarborgen. Thode, als expert op dit gebied, presenteerde de bevindingen en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het recente onderzoek.

De Eilandsraadsleden waren voorbereid met betrekking tot de huidige situatie en mogelijke verbeteringen. De presentatoren beantwoordden alle vragen en lichtten toe hoe de voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan een verbetering van het sociaal minimum voor de inwoners van het eiland.

De raadsleden toonden zich tevreden met de geboden inzichten en spraken hun steun uit voor de voorgestelde verbeteringen. Deze bijeenkomst illustreert de gezamenlijke toewijding om het sociaal minimum te versterken en te waarborgen en de bereidheid om in overleg te gaan met de gemeenschap om tot effectieve oplossingen te komen.