Wilt u tijdens een openbare eilandsvergadering inspreken om een onderwerp onder de aandacht te brengen? Neem dan 24 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffie. In de vergadering van de eilandsraad kan slechts worden ingesproken over een onderwerp dat niet eerder in een commissievergadering is behandeld maar nu op de agenda van de eilandsraad staat.

Aanmelden als inspreker

U kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een raadslid via de link: ‘raadsleden en fractie’.