Verkiezingen

Het Centraal Stembureau organiseert om de vier jaar verkiezingen voor de eilandsraad. De laatste verkiezing voor de eilandsraad vond plaats op 15 maart 2023. Voor meer informatie over de verkiezingen op Bonaire bezoek www.bonairestemt.nl