Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractieleiders. Het presidium stelt de voorlopige agenda en een vergaderschema op voor de vergaderingen van de eilandsraad. Het presidium heeft ook als taak aanbevelingen te doen aan de eilandsraad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de eilandsraad en van zijn commissies.