Vandaag zijn de verkozen en benoemde kiescollege leden officieel aangetreden. Nadat tijdens de openbare zitting van 23 maart het centraal stembureau de verkiezingsuitslag heeft vastgesteld, ontvingen de gekozen kiescollegeleden hun benoeming. Zij moesten tijdig aangeven of ze de benoeming aannemen en hebben alle benodigde documenten, zoals verklaring openbare betrekkingen en nevenfuncties, ingeleverd.

Het vertegenwoordigend orgaan in oude samenstelling heeft het geloofsbrievenonderzoek uitgevoerd. Dit bestond formeel uit een oordeel over het verloop van de verkiezing en een oordeel over de toelaatbaarheid van de benoemden tot lid van het kiescollege van de Eerste Kamer. Na afronding van het geloofsbrievenonderzoek hebben de leden de eed dan wel belofte afgelegd. De kiescollegeleden hebben als enige taak om op 30 mei aanstaande in het openbaar te stemmen voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De volgende Kiescollege leden hebben de eedaflegging gedaan om hun functie te kunnen uitoefenen. 

  • De heer J.R. Kos
  • De heer D.M.D. Crestian
  • De heer C.C.A. Abraham
  • Mevrouw R.M. Hellburg-Makaai
  • Mevrouw S.B. Chirino-Felida
  • Mevrouw D.E. Coffie
  • De heer H.J.P.J.T. Wout
  • Mevrouw R.T. Domacassé
Benoeming en officiële aantreding kiescollege leden