De Eilandsraad benoemt de Eilandgriffier. De Raad bestaat uit negen leden. De
taken en verantwoordelijkheden van de Eilandgriffier zijn te vinden in en vloeien
voort uit de wettelijke voorschriften ten aanzien van de Eilandgriffier in de Wet
Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, overige nationale
regelgeving en eilandsverordeningen en aanvullende eilandelijke regelgeving.


De Eilandgriffier is de eerste adviseur van de Raad en van de Voorzitter van de Raad
over zowel processuele, procedurele als inhoudelijke aangelegenheden. Samen
met de Gezaghebber en de Eilandsecretaris vormt de Eilandgriffier de
"Driehoek", waarin de belangrijkste onderwerpen van coördinatie tussen de drie
organen van het eilandsbestuur worden besproken.


De Eilandgriffier is verantwoordelijk voor de advisering aan de Raad over zowel
lokale wet- en regelgeving, als over nationale wet- en regelgeving, als over
andere voorstellen die aan de Raad worden gedaan. De Eilandgriffier geeft
leiding aan het Bureau EiIandgriffier, bestaande uit zeer capabele,
verantwoordelijke en zelfstandig werkende raadsadviseurs en operationele
raadsmedewerkers, toegewijd aan openbaarheid, neutraliteit en democratie.


De Eilandgriffie organiseert de documentatie, openbaarmaking en verspreiding
van stukken en organiseert de vergaderingen van de plenaire Raad en de vaste
raadscommissies. De Eilandgriffier is budgethouder voor de inkomsten en
uitgaven van de Eilandsraad en Eilandgriffie, en ambtelijk gesprekspartner van
de uitvoerende zijde van het Openbaar Lichaam Bonaire, Den Haag en anderen.


Voor deze functie is een voltooide academische opleiding, bij voorkeur in
staatsrechtelijke of bestuurskundige richting, vereist. Dat geldt ook voor ruime
ervaring in een complexe, veranderlijke politiek-bestuurlijke omgeving en de
onvoorspelbaarheid die daarbij hoort. Ervaring met het aansturen van een klein
zelfstandig team is belangrijk. U houdt van lezen en schrijven. Vloeiend
gesproken en geschreven Nederlands en Papiaments zijn vereist. Tenslotte komt
u bij voorkeur uit Bonaire. Veelbelovende kandidaten uit Bonaire die wellicht nog
niet volledig aan alle eisen voldoen, nodigen wij nadrukkelijk uit te solliciteren.

Meer informatie, zoals het volledige functieprofiel, verkrijgt u van de
Eilandgriffier ad interim, Arjen de Wolff, via vakatura@konsehoinsular.org. Ook
sollicitaties - brief, CV - kunnen aan hem worden gericht. Deze worden
doorgeleid aan de raadscommissie Werkwijze, die de eerste selectie zal
verrichten.


Deze vacature blijft open totdat deze door de juiste kandidaat is vervuld.