Organisatie

Bonaire is een kleine, insulaire gemeenschap met geïsoleerde ligging in de Caribische Zee. Het eiland maakt grondwettelijk deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. De eilandgemeenschap van Bonaire is bestuurlijk vrijwel volledig op zichzelf aangewezen.

De Eilandsraad van Bonaire is het wetgevende en controlerende orgaan binnen een dualistisch systeem, waarbij de Eilandgriffier benoemd en verantwoordelijk is voor de eigen organisatie. Hierin heeft de Eilandsraad toezicht op de werkzaamheden van de Eilandgriffier en daartoe staat de Eilandgriffier aan het hoofd van de Eilandgriffie. De Eilandsraad blijft de werkgever. De Eilandgriffie heeft als voornaamste taak de (leden van) de Eilandsraad en zijn commissies te adviseren en ondersteunen in hun kader stellende, controlerende en volksvertegenwoordiger taken.

Momenteel zoekt de Eilandsraad van Bonaire een Senior Raadsadviseur (2,0 FTE), Raadsmedewerker Techniek en Faciliteiten (1,0 FTE) en Raadsmedewerker Financiën en Secretariaat (1,0 FTE) voor het Bureau Eilandgriffie. Je werkt actief en stimulerend mee aan de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de raad. Bij de selectie van kandidaten geeft de Raad voorkeur aan personen met een sterke maatschappelijke verbondenheid met Bonaire die reeds op het eiland wonen.

Functie:

Als Senior Raadsadviseur ben je verantwoordelijk voor het concipiëren van ontwerp-verordeningen, raadsinitiatieven, raadsbesluiten en regelingen. Verder zijn de volgende activiteiten van toepassingen binnen de dagelijkse werkzaamheden als Senior Raadsadviseur: 

 • Concipiëren van ontwerp-verordeningen, raadsinitiatieven, raadsbesluiten en regelingen;
 • Analyseren, annoteren, becommentariëren en samenvatten van inkomende Bestuurscollege (BC)-voorstellen;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van Commissie/Raad en Voorzitter;
 • Agendabewaking, uitvoering moties door BC, beantwoording vragen, concipiëren door BC van beleid en regelgeving zoals door Raad gewenst;
 • Aanwezigheid van de Eilandgriffier of waarnemend Eilandgriffier in plenaire Raadsvergaderingen; 
 • Aanwezigheid van de commisiegriffier in commissievergaderingen;
 • Ontwikkeling en implementatie van communicatiestrategie Raad; 
 • Woordvoering namens de Raad
   

Profiel:

De medewerker van de Eilandgriffie beschikt over een scherp analytisch inzicht, proactieve houding en gedrevenheid met passie voor de lokale democratie. Heeft een pragmatische en realistische aanpak van problemen en durft snel aan de bel te trekken. Is een aanwinst voor het team, waarbij collegialiteit centraal staat. Je springt bij om je collega’s te ondersteunen en je bent een toegewijde sparringpartner. Je hebt een ‘can-do’ mentaliteit en een verantwoordelijkheidsgevoel. Samen met de Eilandgriffier en de overige collega’s werkt de medewerker van de Eilandgriffie mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische agenda van de raad. Tevens neem je initiatief en draag je zorg voor het tijdig realiseren van organisatiedoelstellingen conform begroting.

Om de functie succesvol te vervullen beschik je over uitstekende adviesvaardigheden, je bent flexibel inzetbaar, communicatief vaardig en je hebt de nodige inlevingsvermogen en vanzelfsprekend hoge mate van integriteit.

Verder beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • Minimaal afgeronde Hbo opleiding bij voorkeur een bestuurlijke en/of juridische opleiding of vergelijkbare studierichtingen
 • Kennis van het Caribisch staats- en bestuursrecht
 • Minimaal 5 a 6 jaar werkervaring in politiek-bestuurlijke omgeving
 • Kennis van strategische beleidsadvisering
 • Uitstekende schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal en beheersing van Papiaments op professioneel niveau, zowel in geschrift als mondeling.
 • Vermogen en passie om zich blijvend te verdiepen in relevante vakliteratuur.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen soliciteren via deze link: Soliciteer